Zámek Konopiště

Zámek Konopiště

Hrad Konopiště, předchůdce dnešního zámku, vznikl zřejmě na konci 13. Století po vzoru francouzských kastelů. Konopiště uchovává neobyčejně bohaté soubory uměleckých a uměleckořemeslných předmětů z období gotiky, renesance, baroka i nové doby, a to nejrůznějšího druhu. Rozsah těchto sbírek přiřazuje Konopiště k nejzajímavějším zámkům střední Evropy.

Hrad Konopiště

Vyniká proslulá estenská zbrojnice, kterou nechal arcivévoda převézt na Konopiště ze svého modenského dědictví a která patří k nejzajímavějším v Evropě. Ojedinělý je rovněž soubor církevních starožitností, vztahujících se ke kultu svatého Jiří, patrona rytířů.

Historické Konopiště

V souvislosti s kapitolou dějin Konopiště je třeba připomenout ještě příkop, v němž žije vzácný medvěd ušatý , láká ke zhlédnutí snad všechny kolemjdoucí. V chovu těchto medvědů pokračují na tomto zámku na počest památky posledního soukromého majitele, kterým byl František Ferdinand d´Este.
Рейтинг@Mail.ru